Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego, 09 - 402 Płock, Plac Dąbrowskiego 1, www.oipip.org.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

plen

Godziny urzędowania

Poniedziałek
7.00 - 15.00
 
Wtorek
9.00 - 17.00
 
Środa - Piątek
7.00 - 15.00
 
 

Pomoc prawna

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, pierwszy i trzeci wtorek w godz. 15.00 - 16.00, natomiast Przewodnicząca OSPiP w drugi wtorek miesiąca między 15.00 - 17.00.

Ponadto po uprzednim umówieniu telefonicznym (+48 24 264 48 33) za pośrednictwem biura OIPiP RP, można skorzystać z porady Radcy Prawnego.
 

Składki

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.
Wysokości składek
 

Obszar działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych RP

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego obejmuje swoim działaniem powiat gostyniński, płocki i sierpecki.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

  1. W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione pytania i zgłoszenie ewentualnych sytuacji ograniczeń w pracy do jednego miejsca:
    W związku z koniecznością obniżenia ryzyka szerzenia się epidemii koronawirusa, zostały wprowadzone ograniczenia w pracy pielęgniarek i położnych w różnych miejscach. Decyzją Ministra Zdrowia m.in. pielęgniarki i położne udzielające świadczeń zdrowotnych uprawnione zostały do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. Jest to rekompensata za ograniczenie pracy personelu do jednego miejsca. Proszę o przekazanie informacji, czy taka sytuacja miała miejsce i czy  korzystali Państwo z ww. świadczenia?
  2. W związku z obecną sytuacją pielęgniarki i położne realizujące świadczenia w ramach działalności gospodarczej, lub zatrudnione na podstawie umowy o pracę, u których umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w następstwie COVID-19, w związku z czym zobowiązane były do przestoju w działalności aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności w danym miesiącu. Proszę o przekazanie informacji  czy u Państwa nastąpiła konieczność przestoju w prowadzonej działalności, lub czy zostali Państwo objęci przestojem ekonomicznym wprowadzonym przez pracodawcę?
Partnerzy

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego, Plac Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock.

OIPIP RP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez OIPIP RP, możliwy jest poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..